9 Mayıs 2013 Perşembe

                 
     ELEKTROLİZ           Aşağıdaki yönergeleri sırasıyla takip ederek suyun elektrolizi deneyini gerçekleştiriniz .


     Deney için gerekli olan  kavramları araştırarak tanımlarını bulunuz ?

 • Elektroliz nedir ?
 • Elektrot nedir ?
 • Anot  nedir ?
 • Katot nedir ?
                                              SUYUN ELEKTROLİZİ DENEYİ


DENEYİN AMACI: Bileşikleri (su) elektrik enerjisi ile ayrıştırarak başka saf maddeler elde etmek.Suyun elektrolizi için laboratuvar ortamında aşağıdaki malzemeleri kullanınız.


1.Güç kaynağı  

2.Deney tüpü- 2 adet 

3.Çelik elektrot-2 adet

4.Krokodil kablo 

5.Cam çubuk 

6.Statif çubuk

7.Üç ayak 

8.Su

9.Damlalık

10.Sülfirik asit veya sodyum karbonat

11.Bunzen kıskacı

12.Beherglas (800 ml) 


Sınıfınızda üçerli gruplar oluşturun ve  aşağıdaki basamakları takip ederek deneyi yapınız.
1-Bir beherglas içerisine 500 ml su koyunuz. İçine az miktar sülfirik asit  koyarak çözeltinizi hazırlayınız.

2-İki deney tüpünü de hazırladığınız çözeltiyle ağzına kadar doldurunuz. Sonra hava almayacak şekilde parmağınızla kapatarak ters çeviriniz ve beherglas içerisindeki çözeltiye daldırınız. Tüpleri Bunzen kıskacıyla sabitleyiniz.

3-Elektrotların uçlarını şekilde görüldüğü gibi tüplerin içlerine yerleştiriniz. Krokodilleri elektrotlara bağlayarak, diğer uçlarını güç kaynağının doğru akım çıkışına bağlayınız.

4-Tüplerdeki gaz birikmesi sona erdikten sonra yine hava almayacak şekilde sudan çıkarınız.               Yapacağınız deneye benzer videoları bilgi toplamak maçıyla izleyebilirsiniz.
Yaptığınız deneyde ki gözlemlerinize dayanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.


 • Suyun elektrolizi olayında hidrojen ve oksijen nerede toplanır?
 • Deney sırasında bir süre sonra tüplerde toplanan hidrojen gazı hacim olarak oksijen gazının iki katı olduğu gözlenir.Bunun sebebini açıklayınız.
 • Karışımda sülfrik asit oranı daha fazla olsaydı ne olurdu? 
 • Deneyde kullandığınız sülfrik asit yerine başka hangi madde kullanılabilir?
 • Günümüzde elektroliz olayının kullanım alanlarını araştırınız.
 • Elektroliz olayı kim tarafindan bulunmuştur?
 • Farklı yükler birbirini çekerler yargısı elektrotta gerçekleşen olaylar için söylenebilir mi? Araştırınız. 
 • Suyu oluşturan gazlardan oksijen gazı hangi elektrotta toplanmasını beklersiniz?
 • Suyun elektrolizinde oluşan hidrojen ve oksijen gazları arasındaki yaklaşık oran nedir? Araştırınız.
 • Saf su ile elektroliz olayını gerçekleştirmek mümkün müdür?


Yapmış olduğunuz deney hakkında düşüncelerinizi ve eklemek istediklerinizi raporunuzun sonunda belirtinizNOT:Sevgili öğrenciler kendinize www.blogger.com sayfandan blog açarak raporunuzu hazırlayınız ve hazırladığınız raporu yayınlayarak arkadaşlarınızla bilgi transferinde bulununuz..


HAZIRLAYANLAR:

SEFA SAKA
YELİZ KESKİN